Πλωτήρας Πνευματικός ανοξείδωτος 18/10

SANSONE-plotiresamprela

Πλωτήρας πνευματικός ανοξείδωτος 18/10 :

 • 50 Λίτρων :Διάμετρος (mm):415, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
 • 80 Λίτρων :Διάμετρος (mm):415, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
 • 100 Λίτρων :Διάμετρος (mm):440, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
 • 150 Λίτρων :Διάμετρος (mm):525, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
 • 200 Λίτρων :Διάμετρος (mm):550, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
 • 300 Λίτρων :Διάμετρος (mm):630, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
 • 400 Λίτρων :Διάμετρος (mm):680, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
 • 500 Λίτρων :Διάμετρος (mm):725, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
 • 750 Λίτρων :Διάμετρος (mm): 785, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
 • 1000 Λίτρων :Διάμετρος (mm):920, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
 • 1500 Λίτρων :Διάμετρος (mm):980, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
 • 2000 Λίτρων :Διάμετρος (mm): 1230, Ύψος (mm):60,Πάχος (mm):0,6
sansOne 2020 * e-mail: info@sansone.gr * Tel.: 210 49 44 555 * FAX : 210 41 00 443