Σαμπρέλα για Πλωτήρα Πνευματικό

samprela

Σαμπρέλα για πλωτήρα πνευματικό τροφίμων :

 • 50-80 Λίτρων :Διάμετρος (mm):420, Ύψος (mm):50
 • 100 Λίτρων :Διάμετρος (mm):437, Ύψος (mm):50
 • 150 Λίτρων :Διάμετρος (mm):520, Ύψος (mm):50
 • 200 Λίτρων :Διάμετρος (mm):570, Ύψος (mm):50
 • 300 Λίτρων :Διάμετρος (mm):635, Ύψος (mm):50
 • 400 Λίτρων :Διάμετρος (mm):695, Ύψος (mm):50
 • 500 Λίτρων :Διάμετρος (mm):720, Ύψος (mm):50
 • 750 Λίτρων :Διάμετρος (mm):800, Ύψος (mm):50
 • 1000 Λίτρων :Διάμετρος (mm):930, Ύψος (mm):50
 • 1500 Λίτρων :Διάμετρος (mm):1100, Ύψος (mm):50
 • 2000 Λίτρων :Διάμετρος (mm):1250, Ύψος (mm):50
sansOne 2020 * e-mail: info@sansone.gr * Tel.: 210 49 44 555 * FAX : 210 41 00 443