Δοχεία Ανοξείδωτα Βιδωτά 10- 15 - 20 - 30 - 40 λίτρων

Previous
Contenitore-Aggraffato-lt.20,-lt.10,lt.15


10 Λίτρων :Διάμετρος (mm):280, Ύψος (mm):245,Πάχος (mm):0,6, Βάρος (kg):2.1, Tap:1/2”, Στόμιο (mm):130


15 Λίτρων :Διάμετρος (mm):280,Ύψος (mm):325,Πάχος (mm):0,6,Βάρος (kg):2.4,Tap:1/2”, Στόμιο (mm):130


20 Λίτρων :Διάμετρος (mm): 280, Ύψος (mm):405,Πάχος (mm):0,6, Βάρος (kg):2.8, Tap:1/2”, Στόμιο (mm):130


30 Λίτρων :Διάμετρος (mm):280,Ύψος (mm):570,Πάχος (mm):0,6,Βάρος (kg):3.4,Tap:1/2”, Στόμιο (mm):130


40 Λίτρων :Διάμετρος (mm):280, Ύψος (mm): 710,Πάχος (mm):0,6, Βάρος (kg): 3.9, Tap:1/2”, Στόμιο (mm):130

sansOne 2020 * e-mail: info@sansone.gr * Tel.: 210 49 44 555 * FAX : 210 41 00 443